Offerte

Een offerte van een restauratie wordt in de meeste gevallen gratis voor u verzorgd. Indien er kosten aan de offerte zijn verbonden wordt dit altijd vooraf aan uw kenbaar gemaakt.

Uw objecten zijn door Beerens Antiekrestauratie verzekerd tegen brand en diefstal. Het transport is niet verzekerd en is dus voor eigen risico. Bij kostbare objecten is het verstandig uw verzekeringsmaatschappij te melden dat uw objecten naar de restaurator vervoerd worden en daar tijdens de restauratie aanwezig zijn.

Betalingsvoorwaarden:

Uiterlijk 14 dagen na de factuurdatum